Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
v

Změny v rozvrhu Monday 18. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bůžková Hana >>
Janovská Monika - Krč .. Krč - - PeD - -
Palkovič Jan -
Vrba Zbyněk -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bůžková Hana
4 přesun << 8.O (SČJ1)+ DisV z 3. hod
Waldauf Stanislav
5 navíc M 6.O DisV přespočetná hod.
Florián Petr
4 přesun << F 4.O DisV z 22.1. 1. hod
Krčmová Sylva
2 supl. (Jan Očr) Aj 1.O (A-J) DisV přespočetná hod.
4 supl. (Jan Očr) Aj 6.O (A-J)+ DisV přespočetná hod.
Littlecreek Chris
2 změna KAj 7.O (KA1)+ změna hodiny
Petřvalská Dita
7 supl. (Jan Očr) Aj 5.O (A-J)+ DisV přespočetná hod.
Van Overloop Geert
2 změna KAj 7.O (KA1)+ DisV přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.
7 Aj A-J DisV supluje PeD (Jan)
1.O
2 Aj A-J DisV supluje Krč (Jan)
2.
4 Aj A-J DisV supluje Krč (Jan)
3.
2 KAj KA1 DisV změna Ove (Litt)
3.S
7 Aj A-J DisV supluje PeD (Jan)
4.
3 SČJ1 přesun >> na 18.1. 4. hod
4 SČJ1 DisV přesun << Buz z 3. hod
4.O
4 F DisV přesun << Flp z 22.1. 1. hod
4.S
4 Aj A-J DisV supluje Krč (Jan)
5.O
7 Aj A-J DisV supluje PeD (Jan)
5.S
2 KAj KA1 DisV změna Ove (Litt)
6.O
3 M odpadá (Jan)
4 Aj A-J DisV supluje Krč (Jan)
5 M DisV navíc Wal
6.S
3 SČJ1 přesun >> na 18.1. 4. hod
4 SČJ1 DisV přesun << Buz z 3. hod
7.O
2 KAj KA1 DisV změna Ove (Litt)
8.O
3 SČJ1 přesun >> na 18.1. 4. hod
4 SČJ1 DisV přesun << Buz z 3. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou