Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 18.12.2017
Nepřítomné třídy0123456789
2.SEEEEEEEEEE
3.SEE
4.OEEEEEEEEEE
6.SEEEEEEEEEE
7.OEEEEEEEEEE
Nepřítomní učitelé0123456789
Waldauf Stanislav(ostf)....--Vrb--
Březinová Petra(PedD)-..JakKodKrou-..---
Dvořáková Diana(ostf)Tal-Syr..--
Hejna Tomáš(PedD)-........-......-
Janovská Monika(ostf)-KraZahDvJDra..
Novotná Markéta(PedD)-....KraZah....DvJ..-..
Palkovič Jan(PedD)....
Paloudová Marcela(PedD)-......Kne---....
Šnokhousová Václava(PedD)-..Jak---..Krou-..
Urbanová Markéta(PedD)-......Plk-..........
Místnosti mimo provoz0123456789
71AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
72AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
73AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
74AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
Beerová Jana9. hododpadáZSV7.O
Březinová Petra0.-9. hod Obecný pedagogický dozor
Čechová Eva3. hodzměna Ms8.O (Ms)+(64)nadúvazková hodina
4. hodzměna Ms8.O (Ms)+(64)nadúvazková hodina
Draslar Petr5. hodjídelna
Dvořáková Jana1. hodzměna Č5.S(62)
2. hodzměna Č5.S(62)
4. hodzměna Č1.S (Čjcv)(49)
4. hodspojeno (Jan ostf)Č1.S (Čjc2)(49)
6. hodjídelna
Dvořáková Vlasta2. hodpřesun <<Č3.O(46)z 5. hod
3. hododpadá6.S (Čs1)+
4. hododpadá6.S (Čs1)+
5. hodpřesun >>Č3.Ona 2. hod
Florián Petr6. hododpadáF2.S
Hejna Tomáš0.-9. hod Obecný pedagogický dozor
Jakab Martin2. hodsupl. (Brez PedD)Šj6.O (Špj)+(64)za odpadlou
2. hodspojeno (Šno PedD)Nj4.S (NJ)+(64)
3. hododpadáČ7.O
Kneifl Roman4. hodsupl. (Pal PedD)Geo3.S(38)za odpadlou
7. hododpadáTv4.O (Tv1)
8. hododpadáTv4.O (Tv1)
Kočanová Jana3. hododpadáChs6.S (Chs)+
4. hododpadáChs6.S (Chs)+
Kodýmová Šárka3. hodsupl. (Brez PedD)NKŠj8.O (KŠp)+(48)za odpadlou
3. hododpadáČcv4.O (Mc1)
4. hododpadáČcv4.O (Mc2)
Král Jaroslav2. hodsupl. (Jan ostf)Aj8.O (Aj2)+(38)za odpadlou
2. hodspojeno (Not PedD)Aj8.O (Aj3)+(38)
2. hododpadáZ2.S
Kroupová Pavlína1. hododpadáFrj2.S (Fr)+
4. hodsupl. (Brez PedD)NKŠj8.O (KŠp)+(89)za odpadlou
7. hodjídelna
Lajner Jiří7. hodpřesun <<IVT5.O (IVT1)(91)z 9. hod
9. hodpřesun >>IVT5.O (IVT1)na 7. hod
Macas Milan3. hododpadáKM6.S (KM)+
4. hododpadáKM6.S (KM)+
7. hododpadáEkú6.S (Eko)+
8. hododpadáEkú6.S (Eko)+
Nováková Katarína5. hodzměna Vv6.O (Vv2)(48)
6. hodzměna Vv6.O (Vv2)(48)
Novotná Markéta0.-9. hod Obecný pedagogický dozor
Palkovič Jan1. hodzměna Č1.O(55)
2. hodzměna D1.O(55)
3. hodsupl. (Urb PedD)Nj1. (NJ2)(38)za odpadlou
4. hodpřesun <<Č1.O(80)z 19.12. 6. hod
4. hododpadáČ2.S
7. hododpadáČcv2.S (Mc1)
8. hododpadáČcv2.S (Mc2)
5.-6. hod Obecný pedagogický dozor
Paloudová Marcela0.-9. hod Obecný pedagogický dozor
Soukup Stanislav2. hododpadáAj6.S (Aj4)+
5. hododpadáAj3.S (AjS)+
7. hododpadáAj7.O (Aj3)+
9. hododpadáAj4.O (AJ2)+
Syrový Petr3. hodsupl. (DvD ostf)Aj2.O (Aj2)(60)za odpadlou
7. hododpadáTv4.O (Tv2)
8. hododpadáTv4.O (Tv2)
Šnokhousová Václava0.-9. hod Obecný pedagogický dozor
Šulistová Ilona1. hodzměna Č8.O(38)
5. hododpadáNj6.S (Nj1)+
7. hododpadáNkj6.S (KNj)+
8. hododpadáNkj6.S (KNj)+
Talířová Jaroslava1. hodsupl. (DvD ostf)Aj3.O (AjD)+(35)za odpadlou
1. hododpadáNj4.O (Nj1)
5. hododpadáNj6.S (NJ2)+
6. hododpadáNj7.O (Nj2)+
Urbanová Markéta0.-9. hod Obecný pedagogický dozor
Van Overloop Geert2. hododpadáAj6.S (Aj1)+
5. hododpadáAj3.S (AjO)+
7. hododpadáAj7.O (Aj4)+
9. hododpadáAj4.O (AJ4)+
Voráček Ondřej1. hododpadáM6.S
7. hododpadáZs6.S (Zes)+
8. hododpadáZs6.S (Zes)+
Vrba Zbyněk2. hododpadáM7.O
3. hodzměna M1.O(55)
4. hodsupl. (Wal ostf)M6.O(48)za odpadlou
4. hododpadáGeo7.O
Zahradník Petr3. hodsupl. (Jan ostf)Aj6.O (Aj4)+(80)za odpadlou
3. hodspojeno (Not PedD)Aj2. (Aj3)+(80)
5. hododpadáAj3.S (AjZ)+
7. hododpadáAj7.O (Aj2)+
Zieglerová Petra6. hododpadá4.O
Změny v rozvrzích tříd:
1.3. hodNjNJ2(38)suplujePalkovič Jan(Urb)
5. hodAjAjNodpadá(Not)
1.O1. hodČ(55)změnaPalkovič Jan
2. hodD(55)změnaPalkovič Jan
3. hodM(55)změnaVrba Zbyněk
4. hodČ(80)přesun <<Palkovič Janz 19.12. 6. hod
4. hodAjAjDodpadá(DvD)
4. hodAjAjNodpadá(Not)
1.S1. hodAjAjD(35)suplujeTalířová Jaroslava(DvD)
4. hodČČjcv(49)změnaDvořáková Jana
4. hodČČjc2(49)spojíDvořáková Jana(Jan)
2.3. hodAjAj4(80)suplujeZahradník Petr(Jan)
3. hodAjAj3(80)spojíZahradník Petr(Not)
8. hodFBiZFBiZodpadá(Pal)
9. hodFBiZFBiZodpadá(Pal)
2.O3. hodAjAj2(60)suplujeSyrový Petr(DvD)
2.S0.-9. hod exkurze
3.6. hodNjNj3odpadá(Šno)
6. hodNjNj1odpadá(Urb)
7. hodAjAj1odpadá(Not)
3.O1. hodAjAjD(35)suplujeTalířová Jaroslava(DvD)
2. hodČ(46)přesun <<Dvořáková Vlastaz 5. hod
2. hododpadá(Pal)
5. hodČpřesun >>na 2. hod
6. hodModpadá(Jan)
3.S4. hodGeo(38)suplujeKneifl Roman(Pal)
5. hodAjAjNodpadá(Not)
5.-6. hod exkurze
4.2. hodAjAj3(38)spojíKrál Jaroslav(Not)
2. hodAjAj2(38)suplujeKrál Jaroslav(Jan)
3. hodNKŠjKŠp(48)suplujeKodýmová Šárka(Brez)
3. hodMsMs(64)změnaČechová Eva
4. hodNKŠjKŠp(89)suplujeKroupová Pavlína(Brez)
4. hodMsMs(64)změnaČechová Eva
5. hodNjNJ5odpadá(Urb)
4.O0.-9. hod exkurze
4.S2. hodŠjŠpj(64)suplujeJakab Martin(Brez)
2. hodNjNJ(64)spojíJakab Martin(Šno)
3. hodAjAj3(80)spojíZahradník Petr(Not)
3. hodAjAj4(80)suplujeZahradník Petr(Jan)
8. hodFBiZFBiZodpadá(Pal)
9. hodFBiZFBiZodpadá(Pal)
5.O1. hodBiodpadá(Pal)
5. hodAjAjNodpadá(Not)
6. hodModpadá(Hej)
7. hodIVTIVT1(91)přesun <<Lajner Jiříz 9. hod
9. hodIVTIVT1přesun >>na 7. hod
5.S1. hodČ(62)změnaDvořáková Jana
2. hodČ(62)změnaDvořáková Jana
6. hodNjNj3odpadá(Šno)
6. hodNjNj1odpadá(Urb)
7. hodAjAj1odpadá(Not)
9. hodDodpadá(Urb)
6.O2. hodŠjŠpj(64)suplujeJakab Martin(Brez)
2. hodNjNj(64)spojíJakab Martin(Šno)
3. hodAjAj3(80)spojíZahradník Petr(Not)
3. hodAjAj4(80)suplujeZahradník Petr(Jan)
4. hodM(48)suplujeVrba Zbyněk(Wal)
5. hodVvVv2(48)změnaNováková Katarína
6. hodVvVv2(48)změnaNováková Katarína
8. hodFBiZFBiZodpadá(Pal)
9. hodFBiZFBiZodpadá(Pal)
6.S2. hodAjAj2(38)suplujeKrál Jaroslav(Jan)
2. hodAjAj3(38)spojíKrál Jaroslav(Not)
3. hodNKŠjKŠp(48)suplujeKodýmová Šárka(Brez)
3. hodMsMs(64)změnaČechová Eva
4. hodNKŠjKŠp(89)suplujeKroupová Pavlína(Brez)
4. hodMsMs(64)změnaČechová Eva
5. hodNjNJ3odpadá(Urb)
0.-9. hod exkurze
7.O6. hodNjNj1odpadá(Urb)
7. hodAjAj1odpadá(Not)
0.-9. hod exkurze
8.O1. hodČ(38)změnaŠulistová Ilona
2. hodAjAj2(38)suplujeKrál Jaroslav(Jan)
2. hodAjAj3(38)spojíKrál Jaroslav(Not)
3. hodNKŠjKŠp(48)suplujeKodýmová Šárka(Brez)
3. hodMsMs(64)změnaČechová Eva
4. hodNKŠjKŠp(89)suplujeKroupová Pavlína(Brez)
4. hodMsMs(64)změnaČechová Eva
5. hodNjNJ3odpadá(Urb)