Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 29.1.2020
Nepřítomní učitelé012345678910
Feketová Petra(ostf)..Krou....
Florián Petr(ostf)..Sza....
Hejna Tomáš(PedD)-..VorJak-------
Janovská Monika(ostf)-....
Kočanová Jana(Lék)....
Petrášek Karel(ostf)........
Pitálková Zdeňka(Očr)---------
Soukup Stanislav(ostf)........
Van Overloop Geert(ostf)..........-
Zahradník Petr(ostf)..-..
Místnosti mimo provoz012345678910
77AbscAbscAbscAbsc
99AbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
Bůžková Hana3. hodzměna Č4.(80)nadúvazková hodina
Beerová Jana9. hodnení nad úvazekZSV7.O(66)za odpadlou
Dvořáková Jana7. hodpřesun <<Čcv3.S (Čjc2)(48)z 9. hod
9. hodpřesun >>Čcv3.S (Čjc2)na 7. hod
Dvořáková Vlasta3. hodnavíc Č5.O(46)za odpadlou
Florián Petr6. hodnení nad úvazekF7.O(55)za odpadlou
Hejna Tomáš0.-10. hod Obecný pedagogický dozor
Jakab Martin3. hodsupl. (Hej PedD)Č7.O(66)za odpadlou
Janovská Monika4. hodnavíc M5.O(46)za odpadlou
4. hododpadáAj5.O (A-J)+zrušeno
Kneifl Roman8. hodnení nad úvazekSH_N1.O (SH)+(8)za odpadlou
Kočanová Jana3. hodnavíc Ch3.S(24)za odpadlou
7. hodnení nad úvazekCh4.S(24)za odpadlou
Král Jaroslav8. hodpřesun <<D2.(73)z 9. hod
9. hodpřesun >>D2.na 8. hod
Kroupová Pavlína1. hodnavíc Č4.O(32)za odpadlou
2. hodsupl. (Fek ostf)Šj1.S (Šp2)(48)za odpadlou
Nová Ilona4. hodnavíc Č1.(74)Přesun hodiny
Palkovič Jan1. hodnení nad úvazekHS8.O (HS)+(47)za odpadlou
2. hodnení nad úvazekHS8.O (HS)+(47)za odpadlou
Paloudová Marcela8. hodnavíc Bicv5.O (Bi-1)(78)za odpadlou
8. hododpadáBicv5.O (Bi-2)zrušeno
9. hodnavíc Bicv5.O (Bi-1)(78)za odpadlou
9. hododpadáBicv5.O (Bi-2)zrušeno
Soukup Stanislav5. hodnení nad úvazekAj8.O (Aj2)+(77)za odpadlou
Szabová Blanka2. hodsupl. (Flp ostf)M3.O(72)za odpadlou
7. hodpřesun <<Mcv3.S (Čjcv)(60)z 9. hod
9. hodpřesun >>Mcv3.S (Čjcv)na 7. hod
Šnokhousová Václava2. hododpadáAj6.O (Aj-Š)+zrušeno
3. hodnení nad úvazekNj6.S (NJ)+(78)za odpadlou
Talířová Jaroslava3. hodnavíc Č1.(74)za odpadlou
Voráček Ondřej2. hodsupl. (Hej PedD)F2.S(55)za odpadlou
4. hodpřesun <<Geo3.S(66)z 7. hod
7. hodpřesun >>Geo3.Sna 4. hod
Zahradník Petr4. hododpadáAj5.O (A-Z)+zrušeno
Zieglerová Petra2. hodpřesun <<Bi2.(80)z 8. hod
8. hodpřesun >>Bi2.na 2. hod
9. hodnení nad úvazekBi3.(80)za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd:
1.3. hodČ(74)navícTalířová Jaroslava
3. hodAjA-Jodpadá(Jan)
3. hodAjA-Podpadá(PeK)
3. hodAjA-Sodpadá(Sou)
3. hodAjA-Oodpadá(Ove)
3. hodAjA-Zodpadá(Zah)
3. hodAjA-Fodpadá(Fek)
4. hodČ(74)navícNová Ilona
4. hodAjA-Jodpadá(Jan)
4. hodAjA-Podpadá(PeK)
4. hodAjA-Sodpadá(Sou)
4. hodAjA-Oodpadá(Ove)
4. hodAjA-Zodpadá(Zah)
4. hodAjA-Fodpadá(Fek)
1.O1. hodAjAj1odpadá(PeK)
1.S2. hodŠjŠp2(48)suplujeKroupová Pavlína(Fek)
2.2. hodBi(80)přesun <<Zieglerová Petraz 8. hod
2. hodAjAj-Oodpadá(Ove)
2. hodAjAj-Podpadá(PeK)
2. hodAjAj-Šodpadá(Šno)
2. hodAjAj-Jodpadá(Jan)
2. hodAjAj-Sodpadá(Sou)
8. hodD(73)přesun <<Král Jaroslavz 9. hod
8. hodBipřesun >>na 2. hod
9. hodDpřesun >>na 8. hod
2.S1. hodAjAj-Oodpadá(Ove)
1. hodAjAj-Zodpadá(Zah)
1. hodAjAj-Fodpadá(Fek)
1. hodAjAj-Sodpadá(Sou)
2. hodF(55)suplujeVoráček Ondřej(Hej)
3.O2. hodM(72)suplujeSzabová Blanka(Flp)
3.S3. hodCh(24)navícKočanová Jana
3. hodAjA-Jodpadá(Jan)
3. hodAjA-Podpadá(PeK)
3. hodAjA-Sodpadá(Sou)
3. hodAjA-Oodpadá(Ove)
3. hodAjA-Zodpadá(Zah)
3. hodAjA-Fodpadá(Fek)
4. hodGeo(66)přesun <<Voráček Ondřejz 7. hod
4. hodAjA-Jodpadá(Jan)
4. hodAjA-Podpadá(PeK)
4. hodAjA-Sodpadá(Sou)
4. hodAjA-Oodpadá(Ove)
4. hodAjA-Zodpadá(Zah)
4. hodAjA-Fodpadá(Fek)
7. hodMcvČjcv(60)přesun <<Szabová Blankaz 9. hod
7. hodČcvČjc2(48)přesun <<Dvořáková Janaz 9. hod
7. hodGeopřesun >>na 4. hod
9. hodMcvČjcvpřesun >>na 7. hod
9. hodČcvČjc2přesun >>na 7. hod
4.3. hodČ(80)změnaBůžková Hana
5. hodAjAj1odpadá(Ove)
4.O1. hodČ(32)navícKroupová Pavlína
1. hodAjAj-Oodpadá(Ove)
1. hodAjAj-Zodpadá(Zah)
1. hodAjAj-Sodpadá(Sou)
1. hodAjAj-Fodpadá(Fek)
4.S1. hodFodpadá(Flp)
2. hodAjAj-Oodpadá(Ove)
2. hodAjAj-Šodpadá(Šno)
2. hodAjAj-Jodpadá(Jan)
2. hodAjAj-Podpadá(PeK)
2. hodAjAj-Sodpadá(Sou)
8. hodChcvChc3odpadá(Koč)
9. hodChcvChc3odpadá(Koč)
5.O3. hodČ(46)navícDvořáková Vlasta
3. hodAjA-Jodpadá(Jan)
3. hodAjA-Podpadá(PeK)
3. hodAjA-Sodpadá(Sou)
3. hodAjA-Oodpadá(Ove)
3. hodAjA-Zodpadá(Zah)
3. hodAjA-Fodpadá(Fek)
4. hodM(46)navícJanovská Monika
4. hodAjA-Jodpadá(Jan)
4. hodAjA-Podpadá(PeK)
4. hodAjA-Sodpadá(Sou)
4. hodAjA-Oodpadá(Ove)
4. hodAjA-Zodpadá(Zah)
4. hodAjA-Fodpadá(Fek)
8. hodBicvBi-1(78)navícPaloudová Marcela
8. hodBicvBi-2odpadá(Pal)
9. hodBicvBi-1(78)navícPaloudová Marcela
9. hodBicvBi-2odpadá(Pal)
6.O1. hodModpadá(Hej)
2. hodAjAj-Oodpadá(Ove)
2. hodAjAj-Šodpadá(Šno)
2. hodAjAj-Jodpadá(Jan)
2. hodAjAj-Podpadá(PeK)
2. hodAjAj-Sodpadá(Sou)
8. hodChcvChc3odpadá(Koč)
9. hodChcvChc3odpadá(Koč)
6.S5. hodAjAj1odpadá(Ove)
7.O3. hodČ(66)suplujeJakab Martin(Hej)
8.O5. hodAjAj1odpadá(Ove)