Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 18.2.2019
Nepřítomní učitelé012345678910
Březinová Petra(PedD)-......-....----
Floriánová Věra(N)---------
Jakab Martin(DVPP)..DvVKočSyr-....-..
Kolacia Kristina(N)....OveZah-..Ove....
Kroupová Pavlína(PedD)-............-..Tal..--
Palkovič Jan(DVPP)..VrbDvVVor....-....
Šnokhousová Václava(PedD)-..Pal....---Zah..-
Šulistová Ilona(DVPP)..DvJ....---..-
Urbanová Markéta(ostf)--....-....--
Van Overloop Geert(ostf)..
Místnosti mimo provoz012345678910
86AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
89AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
91AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
Bůžková Hana8. hodnavíc Č3.(47)přespočetná hod.
Beerová Jana3. hodpřesun <<ZSV1.(73)z 22.2. 3. hod
4. hodpřesun <<Čsp1.S (Čcv2)(2)z 9. hod
6. hodzměna Čsp2.S (Čsp2)(77)
9. hodpřesun >>Čsp1.S (Čcv2)na 4. hod
Březinová Petra0.-10. hod Obecný pedagogický dozor
Draslar Petr3. hodzměna IVT4.O (IVT1)(53)
4. hodzměna IVT4.O (IVT1)(53)
5. hodzměna IVT2. (IVT1)(53)
6. hodzměna IVT2. (IVT1)(53)
Dvořáková Jana2. hodsupl. (Šul DVPP)Č1.O(62)přespočetná hod.
Dvořáková Vlasta2. hodsupl. (Jak DVPP)D2.(66)za odpadlou
3. hodsupl. (Plk DVPP)SJČ8.O (SČJ2)+(74)za odpadlou
4. hodvýměna <<Č1.(73)z 19.2. 6. hod
4. hodvýměna >>Čcv1. (Čcv1)na 19.2. 6. hod
Florián Petr3. hodpřesun <<F3.S(64)z 20.2. 6. hod
4. hodpřesun <<F2.(62)z 22.2. 5. hod
Kočanová Jana3. hodsupl. (Jak DVPP)Ch5.S(24)přespočetná hod.
6. hodpřesun <<Ch6.O(24)z 7. hod
7. hodpřesun >>Ch6.Ona 6. hod
Kodýmová Šárka5. hodpřesun <<Č4.S(48)z 7. hod
7. hodpřesun >>Č4.Sna 5. hod
Kroupová Pavlína0.-10. hod Obecný pedagogický dozor
Lajner Jiří3. hodzměna IVT4.O (IVT2)(52)
4. hodzměna IVT4.O (IVT2)(52)
5. hodzměna IVT2. (IVT2)(52)
6. hodzměna IVT2. (IVT2)(52)
Macas Milan3. hodzměna FG8.O (FG)+(62)
4. hodzměna FG8.O (FG)+(64)
Nováková Katarína4. hodnavíc Vv6.O(66)přespočetná hod.
Paloudová Marcela2. hodsupl. (Šno PedD)Bis7.O (BiS)+(80)přespočetná hod.
Soukupová Martina4. hodvýměna >>Mcv1. (Čcv2)na 19.2. 6. hod
6. hodnavíc M1.S(60)přespočetná hod.
Syrový Petr4. hodsupl. (Jak DVPP)D3.O(32)za odpadlou
Šnokhousová Václava0.-10. hod Obecný pedagogický dozor
Talířová Jaroslava3. hodnavíc Nj5.O(71)za odpadlou
3. hododpadáNj5.O (N-Ta)zrušeno
4. hodnavíc Nj4.S(35)za odpadlou
4. hododpadáNj4.S (NJ1)zrušeno
7. hodjídelna
Van Overloop Geert2. hodzměna Aj8.O (Aj4)+(99)
3. hodspojeno (Kola N)Aj6.O (AjN)+(99)
3. hodzměna Aj6.O (AjO)+(99)
4. hodzměna Aj3. (Aj1)+(99)
5. hodzměna Aj4.O (AjO)+(99)
7. hodzměna Aj3.O (Aj-O)+(99)
7. hodspojeno (Kola N)Aj3.O (Aj-A)+(99)
8. hodzměna Aj5.O (Aj-O)+(99)
9. hodzměna Aj5.O (Aj-O)+(99)
Voráček Ondřej4. hodsupl. (Plk DVPP)SJČ8.O (SČJ2)+(74)za odpadlou
Vrba Zbyněk1. hodpřesun >>M4.Sna 6. hod
2. hodsupl. (Plk DVPP)M2.O(72)přespočetná hod.
6. hodpřesun <<M4.S(66)z 1. hod
Zahradník Petr4. hodsupl. (Kola N)Aj3. (Aj3)+(47)přespočetná hod.
8. hodsupl. (Šno PedD)Aj1. (Aj-Š)+(78)přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
1.3. hodZSV(73)přesun <<Beerová Janaz 22.2. 3. hod
3. hodNjN-Urodpadá(Urb)
3. hodNjN-Šuodpadá(Šul)
4. hodČ(73)výměna <<Dvořáková Vlastaz 19.2. 6. hod
4. hodČcvČcv1výměna >>na 19.2. 6. hod
4. hodMcvČcv2výměna >>na 19.2. 6. hod
8. hodAjAj-O(99)změnaVan Overloop Geert
8. hodAjAj-Š(78)suplujeZahradník Petr(Šno)
8. hodAjAj-Aodpadá(Kola)
9. hodAjAj-O(99)změnaVan Overloop Geert
9. hodAjAj-Aodpadá(Kola)
9. hodAjAj-Šodpadá(Šno)
1.O1. hodČodpadá(Šul)
2. hodČ(62)suplujeDvořáková Jana(Šul)
1.S4. hodČspČcv2(2)přesun <<Beerová Janaz 9. hod
4. hododpadá(Šno)
6. hodM(60)navícSoukupová Martina
6. hodNjN-Urodpadá(Urb)
6. hodŠjŠpjodpadá(Brez)
6. hodFrjFrjodpadá(Krou)
7. hodAjAj-O(99)změnaVan Overloop Geert
7. hodAjAj-A(99)spojíVan Overloop Geert(Kola)
8. hodČcvČcv2odpadá(Plk)
9. hodČspČcv2přesun >>na 4. hod
9. hodČcvČcv1odpadá(Plk)
2.2. hodD(66)suplujeDvořáková Vlasta(Jak)
3. hodAjAjN(99)spojíVan Overloop Geert(Kola)
3. hodAjAjO(99)změnaVan Overloop Geert
4. hodF(62)přesun <<Florián Petrz 22.2. 5. hod
4. hodNjNJ2odpadá(Urb)
4. hodNjNJ1odpadá(Šul)
5. hodIVTIVT1(53)změnaDraslar Petr
5. hodIVTIVT2(52)změnaLajner Jiří
6. hodIVTIVT1(53)změnaDraslar Petr
6. hodIVTIVT2(52)změnaLajner Jiří
2.O1. hodČodpadá(Plk)
2. hodM(72)suplujeVrba Zbyněk(Plk)
6. hodAjAjDodpadá(Kola)
6. hodČcvAjNodpadá(Plk)
2.S5. hodAjAjO(99)změnaVan Overloop Geert
6. hodČspČsp2(77)změnaBeerová Jana
3.1. hodŠpjŠpVodpadá(Brez)
1. hodBisBiSodpadá(Šno)
2. hodBisBiS(80)suplujePaloudová Marcela(Šno)
2. hodŠpjŠpVodpadá(Brez)
4. hodAjAj3(47)suplujeZahradník Petr(Kola)
4. hodAjAj1(99)změnaVan Overloop Geert
8. hodČ(47)navícBůžková Hana
8. hodNjodpadá(Šul)
3.O4. hodD(32)suplujeSyrový Petr(Jak)
6. hodŠjŠpjodpadá(Brez)
6. hodFrjFrjodpadá(Krou)
7. hodAjAj-O(99)změnaVan Overloop Geert
7. hodAjAj-A(99)spojíVan Overloop Geert(Kola)
8. hodČodpadá(Krou)
3.S3. hodF(64)přesun <<Florián Petrz 20.2. 6. hod
3. hodŠjŠpodpadá(Brez)
3. hodFrjFrodpadá(Krou)
3. hodNjN-Šnodpadá(Šno)
8. hodAjAj-O(99)změnaVan Overloop Geert
8. hodAjAj-Š(78)suplujeZahradník Petr(Šno)
8. hodAjAj-Aodpadá(Kola)
9. hodAjAj-O(99)změnaVan Overloop Geert
9. hodAjAj-Aodpadá(Kola)
9. hodAjAj-Šodpadá(Šno)
4.1. hodAjAj4odpadá(Ove)
1. hodAjAj1odpadá(Kola)
2. hodAjAj4(99)změnaVan Overloop Geert
2. hodAjAj1odpadá(Kola)
3. hodFGFG(62)změnaMacas Milan
4. hodFGFG(64)změnaMacas Milan
4.O1. hodDodpadá(Jak)
3. hodIVTIVT1(53)změnaDraslar Petr
3. hodIVTIVT2(52)změnaLajner Jiří
4. hodIVTIVT1(53)změnaDraslar Petr
4. hodIVTIVT2(52)změnaLajner Jiří
5. hodAjAjO(99)změnaVan Overloop Geert
4.S1. hodMpřesun >>na 6. hod
3. hodAjAjN(99)spojíVan Overloop Geert(Kola)
3. hodAjAjO(99)změnaVan Overloop Geert
4. hodNj(35)navícTalířová Jaroslava
4. hodFrjFrjodpadá(Krou)
4. hodNjNJ1odpadá(Tal)
5. hodČ(48)přesun <<Kodýmová Šárkaz 7. hod
5. hodDodpadá(Plk)
6. hodM(66)přesun <<Vrba Zbyněkz 1. hod
7. hodČpřesun >>na 5. hod
5.O3. hodNj(71)navícTalířová Jaroslava
3. hodNjN-Taodpadá(Tal)
3. hodŠjŠpodpadá(Brez)
3. hodFrjFrodpadá(Krou)
8. hodAjAj-O(99)změnaVan Overloop Geert
8. hodAjAj-Š(78)suplujeZahradník Petr(Šno)
8. hodAjAj-Aodpadá(Kola)
9. hodAjAj-O(99)změnaVan Overloop Geert
9. hodAjAj-Aodpadá(Kola)
9. hodAjAj-Šodpadá(Šno)
5.S1. hodŠpjŠpVodpadá(Brez)
1. hodBisBiSodpadá(Šno)
2. hodBisBiS(80)suplujePaloudová Marcela(Šno)
2. hodŠpjŠpVodpadá(Brez)
3. hodCh(24)suplujeKočanová Jana(Jak)
4. hodAjAj1(99)změnaVan Overloop Geert
4. hodAjAj3(47)suplujeZahradník Petr(Kola)
7. hodČodpadá(Jak)
6.O3. hodAjAjN(99)spojíVan Overloop Geert(Kola)
3. hodAjAjO(99)změnaVan Overloop Geert
4. hodVv(66)navícNováková Katarína
4. hodFrjFrjodpadá(Krou)
4. hodNjNJ1odpadá(Šul)
6. hodCh(24)přesun <<Kočanová Janaz 7. hod
6. hodDodpadá(Jak)
7. hodChpřesun >>na 6. hod
6.S1. hodAjAj4odpadá(Ove)
1. hodAjAj1odpadá(Kola)
2. hodAjAj4(99)změnaVan Overloop Geert
2. hodAjAj1odpadá(Kola)
3. hodSJČSČJ2(74)suplujeDvořáková Vlasta(Plk)
3. hodFGFG(62)změnaMacas Milan
4. hodSJČSČJ2(74)suplujeVoráček Ondřej(Plk)
4. hodFGFG(64)změnaMacas Milan
7.O1. hodBisBiSodpadá(Šno)
2. hodBisBiS(80)suplujePaloudová Marcela(Šno)
4. hodAjAj1(99)změnaVan Overloop Geert
4. hodAjAj3(47)suplujeZahradník Petr(Kola)
8.O1. hodAjAj4odpadá(Ove)
1. hodAjAj1odpadá(Kola)
2. hodAjAj4(99)změnaVan Overloop Geert
2. hodAjAj1odpadá(Kola)
3. hodSJČSČJ2(74)suplujeDvořáková Vlasta(Plk)
3. hodFGFG(62)změnaMacas Milan
4. hodSJČSČJ2(74)suplujeVoráček Ondřej(Plk)
4. hodFGFG(64)změnaMacas Milan
9. hodČodpadá(Jak)